bán thuốc chữa viêm khớp

Thực phẩm chức năng FVICENIR

Thực phẩm chức năng FVICENIR

Một nghiên cứu mù đôingẫu nhiên giữa 2 nhóm giả dược và nhóm kiểm soát, được tiến hành ở nhiều trung tâm trong 3 năm (nghiên cứu ICHODIAH) trên 507 bệnh nhân bị viêm xương khớp háng đã cho thấy