cách giảm stress

Thực phẩm chức năng giúp giảm stress

Thực phẩm chức năng giúp giảm stress

Thành phần: Vitamin B1 (Thiamine hydrochloride) …………………………………… 75 mg Vitamin B2 (Riboflavin)………………………………………………………10 mg Nicotinamide ………………………………………………………………….100 mg Vitamin B5 (Pantothenic acid from calcium pantothenate 75mg).. 68.7 mg Vitamin B6 (Pyridoxine hydrochloride) …………………………………. 25 mg Vitamin B12 (Cyanocobalamin)……………………………………………..30 µg Vitamin H (Biotin)………………………………………………………………20