công dụng của thực phẩm chức năng

Trả lời câu hỏi thực phẩm chức năng là gì?

Trả lời câu hỏi thực phẩm chức năng là gì?

Nguồn gốc của thực phẩm chức năng: từ sản phẩm cây cỏ và sản phẩm động vật tự nhiên, do đó có cùng nguồn gốc với thuốc y học cổ truyền dân tộc. Đối với các nước không có nền