cung cấp sản phẩm cung cấp dinh dưỡng

Thực phẩm chức năng Medisoya vision giá rẻ

Thực phẩm chức năng Medisoya vision giá rẻ

Trong một viên nang Medisoya vision có chứa: Các Isoflavon đậu nành…………………………………………….. 100mg Vitamin D2, 850 000ME/g…………………………………………. 0.118mg Vitamin D3, 100 000ME/g…………………………………………. 1mg Hydrophosphate calcium…………………………………………… 410mg Lượng calcium trong đó………………………………… 95mg Lượng phosphorum trong đó ………………………….. 78mg Thực phẩm chức