cung cấp viên xơ thiên sư

Viên sơ thực phẩm Thiên Sư giá rẻ chất lượng

Viên sơ thực phẩm Thiên Sư giá rẻ chất lượng

Thành Phần Chất xơ thực phẩm (Polydextrose), chất xenlulô từ ngô, tinh chất xenlulô. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu: Mỗi 100g sản phẩm có: ≥40g chất xơ Thực phẩm. Hàm lượng mỗi viên (mg): • Chất xơ thực phẩm