gieo cây trên sao hỏa

Con người sẽ sử dụng thực phẩm được sử dụng từ sao Hỏa?

Con người sẽ sử dụng thực phẩm được sử dụng từ sao Hỏa?

NASA cùng với công ty Mars One đã lên kế hoạch về việc đưa con người lên sao Hỏa trong thập kỷ tới, nhằm xây dựng lãnh thổ của con người trên Hành tinh đỏ. Để làm được điều này,