Hạt Chia Omega 3 6

Thực phẩm chức năng Hạt Chia Omega 3 6

Thực phẩm chức năng Hạt Chia Omega 3 6

Thành phần + 100% Hạt Chia nguyên chất + Trung bình, 100g cung cấp: + Omega3: 20,34g + Omega6: 6,66g + Protein: 20,4 + Chất xơ: 37,5g + Hàm lượng chất chống oxy hóa cao (Giá trị ORAC tương đương