lạc trở thành thực phẩm tương lai

Đậu phộng có thể cứu nạn đói trong tương lai

Đậu phộng có thể cứu nạn đói trong tương lai

Lạc đã tác động rất lớn đến lịch sử của loài người, và theo như ông Bertioli, nó thậm chí sẽ còn đóng vai trò quan trọng hơn nữa khi mà thế giới đang phải đối mặt với những cuộc