nước ép Noni juice

Nước ép trái nhàu Noni juice giá rẻ

Nước ép trái nhàu Noni juice giá rẻ

Thông tin trên Nhãn chai: DUNG TÍCH: Chai thuỷ tinh 1 lít (1,06 lít Anh) Dung Tích Một Phần: 1FL. Oz (30ml) Số phần trong một Chai: 33 Số Lượng Trong Mỗi Phần % Giá Trị Hằng Ngày Calo 13