tiểu đường

Thực phẩm chức năng dành cho người bị tiểu đường

Thực phẩm chức năng dành cho người bị tiểu đường

Thành phần : Chromium picolinate (Chromium 16.6 µg) 133.5 µg Chromic chloride (Chromium 50 µg) 256 µg Vitamin B1 (Thiamine nitrate) 7 mgVitamin B2 (Riboflavin) 8 mg Nicotinamide 35 mg Vitamin B5 (Pantothenic acid from calcium pantothenate 7 mg) 6.4